เกี่ยวกับเรา Askmebet เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มเกี่ยวกับการทำ E-Gaming ในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกๆ รวมถึงเป็นผู้นำเทรนด์ในอุตสาหกรรมบันเทิง E-Gaming ในยุคที่สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น นอกจากนี้ Askmebet ยังคงสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในโลกของ E-Gaming ออกมาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเครือข่าย E-Gaming ของเรามีผู้เล่นที่ใช้งานอยู่จำนวน 100,000 คนต่อวัน และจะเพิ่มมากขึ้นด้วยแผนและกลยุทธ์ขยายธุรกิจของเราด้วยความสามารถและความเป็นมืออาชีพของ Askmebet ทำให้เรามองเห็นอนาคตที่จะพัฒนาไปพร้อมกับระบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าอนาคตจะเข้ามาในรูปแบบใด คนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ ได้ก่อนถือว่าได้เปรียบเสมอ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าความสามารถและประสบการณ์ของ Askmebet จะช่วยให้เราก้าวไปได้ไกลกว่าคู่แข่งอื่นๆ และเรายังมีความกระตือรือร้นในการค้นหาโอกาสสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กับพันธมิตรหรือคู่ค้าอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา

นโยบายบริษัท

 1. บริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนพนักงานหรือคนในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถได้ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง โดยการเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนเงินในการลงทุน
 2. บริษัทสนับสนุนพนักงานและคนในองค์กรที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรเท่านั้น
 3. บริษัทปกครองคนด้วยระบบพี่ปกครองน้อง โดยผู้ที่เป็นพี่จะต้องเป็นผู้เสียสละอยู่เสมอ
 4. บริษัทบริหารงานด้วยการปกครองแบบประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ (เพราะฉะนั้นบริษัทจะเจริญก้าวหน้าได้หรือประสบความสำเร็จจะต้องขึ้นอยู่กับผู้นำเป็นสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีน)
 5. บริษัทจะเป็นผู้นำของพนักงานทุกคนในการดำเนินการธุรกิจ และจะให้สิทธิพิเศษกับคนในองค์กรเท่านั้นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถือครองหุ้นธุรกิจของบริษัท

เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์

 1. เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจซอฟต์แวร์และนวัตกรรม ที่เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่ดี
 2. มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเกมออนไลน์ ซอฟต์แวร์ E-Gaming และ Live Stream ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก ร่วมพัฒนาและยกระดับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ภายในประเทศสู่เวทีระดับโลก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย
 3. มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล รองรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และตอบสนองความต้องการของไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน
 4. ตระหนักถึงความเป็นไปได้ และความชัดเจนในทุกงานที่ทำ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญควบคู่กับการพัฒนาทักษะความรู้ของทีมงาน เพื่อท้าทายความสามารถและให้สอดคล้องกับแนวโน้มโลกในอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลง
 5. มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการใส่ใจในการบริการและดูแลลูกค้าคนสำคัญ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์โปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ เกี่ยวกับเรา

ต่อลูกค้า

 1. พัฒนาโปรแกรมและซอฟแวร์ที่มีคุณภาพ นำเสนอผ่านรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 2. สร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความพอใจสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการกับเราอย่างต่อเนื่อง
 3. สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน
 4. พัฒนาเกมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง มีความล้ำสมัยตรงตามไลฟ์สไตล์ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการบริการของเราให้ดีขึ้น
 5. ยกระดับเกมออนไลน์บนมือถือให้เท่าเทียมกับเกมบนคอมพิวเตอร์

ต่อผู้ถือหุ้น

 1. สร้างความมั่นคงต่อผู้ถือหุ้นด้วยรายได้ประจำที่มั่นคงยั่งยืน
 2. บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีหลักการชัดเจน เพื่อเพิ่มผลประกอบการที่น่าพอใจ รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมต่อทุกฝ่าย
 3. สร้างองค์กรให้มีความมั่นคง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รักษาการเติบโตของธุรกิจหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด
 4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมพัฒนาและสอนงานในรูปแบบการทำงานแบบใหม่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต่อสังคม

 1. สร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
 2. สร้างกฎกติกาเพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน

ต่อพนักงาน

 1. สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ เปิดโอกาสให้ทุกคนดึงประสิทธิภาพของตัวเองออกมาใช้ และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง เกี่ยวกับเรา
 2. ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักองค์กร และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 3. มีระบบการทำงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 4. ส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถและคุณภาพ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของพนักงานคนอื่นๆ ขององค์กรในเครือต่อๆ ไป
 5. สร้างชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีธุรกิจเป็นของตนเอง ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กร

เป้าหมาย

 1. สร้างเกมออนไลน์ในรูปแบบใหม่ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในแวดวงเกมออนไลน์ทั่วโลก รวมถึง Live stream สดภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับเกมออนไลน์ไปสู่ระดับนานาชาติ
 2. สร้างเกมออนไลน์ที่ทันสมัย เป็นเกมที่เข้าถึงได้ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่
 3. เป็นผู้นำธุรกิจด้านเกมออนไลน์ซอฟแวร์และไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming ) ที่ครบวงจร โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด
 4. สร้างความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจ และความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้าทุกท่านที่เลือกและไว้ใจบริษัทของเรา ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
ambbet FAQ

(FAQ) คำถามที่พบบ่อย

AMBSLOT เว็บตรงหรือไม่

เว็บของเราคือเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นฝากถอนรวดเร็วทันใจ ไม่ต้องส่งสลิป หากมีปัญหาในการฝากถอน สามารถติดต่อคอลเซ็นได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

สมัคร AMBBET ผ่านระบบอัตโนมัติ

เรามีระบบสมัครออโต้ทั้งบนหน้าเว็บไซต์ AMBSLOTและทางไลน์แอด @AMBSTAR สะดวกรวดเร็ว สามารถทำรายการได้ด้วยตัวเอง

มีโบนัสสำหรับสมาชิกใหม่หรือไม่

เรามีโบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ ถ้าฝากขั้นต่ำ 100 บาทรับเพิ่ม 50% ของยอดฝาก รวมรับเครดิต 150 บาท สามารถรับสูงสุดที่ 500 บาท หรือยอดฝาก 1000 บาทนั้นเอง

สามารถทดลองเล่นได้หรือไม่

สำหรับการเล่นเกมสล็อตที่อยู่ภายในเว็บไซต์ AMBBET.NET คุณสามารถทดลองเล่นเกมต่าง ๆ ได้ หากสนใจเล่นเกมสมาชิกใหม่สามารถฝากเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน และสามารถลงเดิมพันที่จำนวนเงินตามแต่ละเกมกำหนดได้